Det walsiska alfabetet innehåller 28 bokstäver jämfört med engelskan som innehåller 26.
 Bokstäverna: j, k, q, v, x och z, är utelämnade. Trots det är Jones ett av de vanligaste efternamnen i Wales.
 Det finns 8 extra "bokstäver"; ch, dd, ff, ll, ng, ph, rh och th, dessa räknas som enkla bokstäver.
 a:  långt som i part eller kort som i hat
 b:  som i boat
 c:

 alltid hårt som i cat

 ch:  som i tyska Bach
 d:  som i door
 dd:  som th i they, that
 e:  långt som i pale eller kort som i well
 f:  som v i wave
 ff:  som f i force eller ff i effort
 g:  alltid hårt som i glove, give
 ng:  som ng i sing, bring
 h:  som i horse, aldrig med aspiration
 i:  mest långt som i need, men ibland kort som i win
 l:  som i long
 ll:  tungspetsen placeras mot de övre framtänderna. Framställ ett skarpt luftutbrott utan ljud från istrupen!
 m:  som i man
 n:  som i nail
 o:  antingen långt som i door eller kort som i hot
 p:  som i paper
 ph:  som i pharmacy eller som f i front
 r:  lätt rullande som i red
 rh:  kombinera de båda bokstäverna och uttala snabbt !
 s:  som i sort
 t:  som i tree
 th:  som i thorn, thought
 u:  i södra Wales uttalas det som ee i weed  men i norra Wales uttalas det mer som i  i win
 w:  långt som oo  i school  eller kort som oo  i look
 y:  det kan uttalas på två sätt, ett klart ljud som är samma som i u  ovan, eller ett oklart som i u i under, upset
 

index ~ här finns vi ~ hästar ~ hundar ~ till salu ~ länkar ~ gästbok ~ in English

Copyright © 1998-2009 ~ Hagaby ~ All rights reserved